Selectează " Cererea Licență"


  1. Completează cererea.
  2. Atașează copiile scanate sau fotografiile următoarelor documente:
    • actului de studii cu anexa respectivă (certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat şi situația școlară pe anii de studii, pentru absolvenți de licee din România, promoția din anul admiterii, urmând ca Diploma de Bacalaureat să fie prezentată ulterior);
    • buletinului de identitate.
  3. Trimite la adresa de e-mail: imi.admiterea@gmail.com
  4. Confirmarea recepționării actelor îți va fi expediată în 24h.
  5. Cu orice întrebare apelează 022-56-85-36 sau 022-56-87-71.